اخبار

Hualongyicheng New Material Technology ، یک عامل اصلی جهانی در زمینه تولید مواد شیمیایی PVC ، راه حل های پایدار خود را به نمایش می گذارد و تمرکز خود را بر پایداری و موقعیت دهی به عنوان یک عامل مدور در سال 2020 برجسته می کند.

هسته اصلی فناوری جدید مواد Hualongyicheng تعهد عمیق و بلند مدت سازمان به پایداری است. این شرکت براساس دیدگاه پایداری ، اهداف و ارزشهای شرکتی خود هر روز هدایت می شود و هدف آن همسو سازی آگاهی اکولوژیکی با نیازهای اقتصادی و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی در کل فعالیتهای تجاری خود است. اختصاص داده شده به انجام هر کاری که می تواند برای کمک به یک جهان پایدارتر باشد ، این شرکت در سال 2020 از فرصت استفاده می کند تا نشان دهد که چگونه تعهد و استراتژی خود در سرعت بخشیدن به انتقال به سمت یک اقتصاد دایره ای در صنعت پلاستیک و چگونگی موقعیت خود کمک می کند. توانمند بودن دایره بودن باشد.


زمان ارسال: 11-20-20 مه